Roman Strateji Belgesi için Etkili Bir İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Mekanizması Kurulması Projesi (ROMSİD) 1. Aylık Yönetim Toplantısı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uzmanları, Teknik Destek Ekibi, AB Başkanlığı ve AB Türkiye delegasyonu temsilcilerinin katılımlarıyla çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Toplantıda Teknik Destek Ekibi tarafından 24 ay boyunca uygulanacak faaliyetlere ilişkin bir sunum düzenlendi.

08 Temmuz 2020 tarihinde başlayan Proje, Roman Strateji Belgesi için Etkili Bir İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Mekanizması Kurulması Projesi (ROMSİD) ve II. Aşama Eylem Planı doğrultusunda, sorumlu-ilgili kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonun güçlenmesini ve görünürlüğün artırılmasını hedeflemektedir. Proje ile Roman vatandaşlarımızın hizmetlerden yararlanmasına yönelik ölçülebilir ilerleme sağlanması amaçlamaktadır.

Proje eylem planı ve strateji belgesinin etkinliğinin artırılması amacıyla kurumsal kapasite geliştirme faaliyetleri, eğitimler ve bilgi-işlem altyapısı oluşturulması gibi çalışmaları içermektedir.