Roman Strateji Belgesi için Etkili Bir İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Mekanizması Kurulması Projesi (ROMSİD) kapsamında 23 Aralık 2020 tarihinde I. Çalışma Grubu Toplantısı çevrim içi platformda gerçekleştirildi. Toplantıya Bakanlığımız ilgili birimleri, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı temsilcileri ile Proje Teknik Destek Ekibi katılım sağladı.

Toplantıda; proje kapsamında oluşturulması planlanan İzleme ve Değerlendirme Çerçevesi hazırlıkları konusunda bilgi verildi. Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi ve II. Aşama Eylem Planı (2019-2021) hakkındaki izleme ve değerlendirmeyi geliştirme hususundaki kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin görüş ve önerileri sonraki çalışmalara katkı sunmak üzere not edildi.  Çalışma Grubu toplantılarının proje süresince belirli aralıklarla düzenleneceği bilgisi katılımcılarla paylaşıldıktan sonra toplantı sonlandırıldı.

“Roman Strateji Belgesi için Etkili Bir İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Mekanizması Kurulması Projesi” 08 Temmuz 2020 yılı itibariyle uygulanmaya başlanmıştır. Proje ile  “Roman Vatandaşlara Yönelik Eylem Planının” uygulanmasına ilişkin sorumlu tüm Bakanlıkların çalışmalarının izlenmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.