Proje, Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nın ulusal ve yerel düzeyde etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak için kapsayıcı bir yaklaşımla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve sorumlu ve ilgili diğer kamu kurumların kapasitelerinin geliştirilmesiyle güçlü izleme, değerlendirme ve koordinasyon mekanizmaları oluşturarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın kurumsal kapasitesini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.