Roman Strateji Belgesi için Etkili Bir İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Mekanizması Kurulması Projesi, Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uygulanmaktadır. Projenin Sözleşme Makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi’dir (MFİB). Projenin Lider Kurumu Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığıdır. Lider Kurum, ilgili sektördeki eylemlerin programlanması ve izlenmesinden sorumludur. 8 Temmuz 2020 tarihinde başlayan proje 24 ay süreyle uygulanacaktır.

Proje, Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nın ulusal ve yerel düzeyde etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak için kapsayıcı bir yaklaşımla Faydalanıcı ve kilit paydaşların kapasitelerinin geliştirilmesiyle güçlü izleme, değerlendirme ve koordinasyon mekanizmaları oluşturarak Faydalanıcının kurumsal kapasitesini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.