Roman Strateji Belgesi için Etkili Bir İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Mekanizması Kurulması Projesi (ROMSİD) 9. Aylık Yönetim Toplantısı 1 Nisan 2021 Perşembe günü 14:00-15:00 saatleri arasında çevrim içi ortamda  gerçekleştirildi.

Toplantıya; Bakanlığımız proje yönetim birimi üyeleri, teknik destek ekibi ve ilgili paydaş kurumların yetkilileri katıldı.

Toplantı, proje ekip lideri Timo Piirainen’in sunumu ile başladı. Timo Piirainen sunumunda 1-31 Mart 2021 döneminde gerçekleştirilen faaliyetler ve planlanan faaliyetler, izleme ve değerlendirme çerçevesi tasarımında temel konular hakkında bilgi verdi. Toplantı, katılımcıların gündeme ilişkin soru ve görüşlerinin ardından, Genel Müdür Yardımcısı Serpil Penez Şahin’in toplantıya ilişkin değerlendirmeleri ile sona erdi.