1. Roman Strateji Belgesi için Etkili Bir İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Mekanizması Kurulması Projesi kapsamında çevrim içi ortamda 29 Mart-1 Nisan 2021 tarihleri arasında 5 farklı odak grup görüşmesi gerçekleştirildi.

Roman vatandaşlara yönelik hizmetlere ilişkin izleme ve değerlendirme sistemi içindeki paydaşlara ulaşmak, veri teminini sağlamak ve faaliyetleri geliştirmek amacıyla ilgili kamu kurumları temsilcilerinin bir araya geldiği odak grup görüşmelerinde; alanda çalışan personele yönelik izleme ve değerlendirme eğitim ihtiyaçları anket çalışması yapıldı. Görüşmelere; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü temsilcileri katıldı.

İzleme, değerlendirme araçları ve teknikleri sunumu ile başlayan görüşmeler, mevcut durumun değerlendirmesi ile devam etti. Odak grup görüşmeleri, görüş ve önerilerin alınması ile sona erdi.

Proje kapsamında eğitim ihtiyaç analizini geliştirmeye yönelik faaliyetler ile Türkiye Roman Strateji Belgesi içerisinde yer alan beş öncelikli alanda (sağlık, barınma, eğitim, istihdam, sosyal hizmet ve sosyal yardım) profesyonel izleme ve değerlendirme etkinliğinin artırılması amaçlanmaktadır.