Roman Strateji Belgesi için Etkili Bir İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Mekanizması Kurulması Projesi (ROMSİD) kapsamında Eğitim İhtiyaç Analizi’ni (EİA) gerçekleştirmek amacıyla 5 farklı odak grup görüşmesi 29 Mart – 1 Nisan 2021 tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı temsilcileri görüşmelere katıldı. Roman vatandaşlara yönelik hizmetlere ilişkin İzleme ve Değerlendirme sistemi içindeki çeşitli paydaşlara ulaşmak, veri teminini sağlamak ve faaliyetleri geliştirmek amacıyla ilgili kamu kurumların temsilcileri bir araya geldi. İlgili alanda çalışan personele yönelik İzleme ve Değerlendirme eğitim ihtiyaçları anket çalışması yapıldı.

Eğitim İhtiyaç Analizi Uzmanı tarafından İzleme ve Değerlendirme araçları ve teknikleri hakkında gerçekleştirilen sunumun ardından mevcut İzleme ve Değerlendirme faaliyetlerine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Katılımcılar ayrıca İzleme ve Değerlendirme faaliyetlerine ilişkin önerilerini ve beklentilerini paylaştılar. Eğitim İhtiyaç Analizi’ni geliştirmeye yönelik faaliyetler, Türkiye Roman Strateji Belgesi içerisinde yer alan beş öncelikli alanda (sağlık, barınma, eğitim, istihdam, sosyal hizmet ve sosyal yardım) profesyonel İzleme ve Değerlendirme prosedürlerinin etkinliğinin artırılmasına katkı sağlayacaktır.