Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen “Roman Strateji Belgesi için Etkili Bir İzleme,  Değerlendirme ve Koordinasyon Mekanizması Kurulması (ROMSİD)” Projesi kapsamında Bilgi İşlem Altyapısı Kurulması 1. Paydaş Danışma Toplantısı 11 Kasım 2021 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Toplantıya, Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında sorumluluğu bulunan Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İŞKUR, Türkiye Belediyeler Birliği ve Bakanlığımızdan ilgili Genel Müdürlüklerin merkezi düzeyde personelleri ile projenin pilot illeri olan Adana, Bursa, Edine, İzmir ve Samsun illerinden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü temsilcileri katılım sağladı.

Projenin merkezi ve yerel düzey paydaşlarına Roman Strateji Belgesi için Etkili Bir İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Mekanizması Kurulması konusunda bilgi paylaşımı yapılması amacıyla düzenlenen toplantıda, ROMSİD Projesi’nin hedefi ve faaliyetleri konusunda katılımcılar bilgilendirildi.

Toplantının ilk oturumunda açılış ve tanışma gerçekleştirilmiş olup daha sonra proje tanıtımı yapıldı. Etkinliğin ikinci oturumunda ise proje faaliyetleri kapsamında izleme değerlendirme sürecine ilişkin bilgilendirme gerçekleştirildi. Toplantıda yerel düzeyden ve paydaş kurumlardan temsilcilere de söz verilerek konuyla ilgili görüş ve öneriler değerlendirildi. Ayrıca, ROMSİD kapsamında kurulacak olan Bilişim Tabanlı İzleme ve Değerlendirme Sistemi’nin temel dinamikleri paydaş ve yerel düzey kurum temsilcileri ile tartışıldı.