Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen “Roman Strateji Belgesi için Etkili Bir İzleme,  Değerlendirme ve Koordinasyon Mekanizması Kurulması (ROMSİD)” Projesi Eğitim Programlarının Uygulanması faaliyeti kapsamında İzleme ve Değerlendirme konusundaki 1. Eğitim Programı 30 Kasım – 2 Aralık 2021 tarihlerinde paydaş kurumların temsilcilerinin katılımıyla Ankara’da tamamlanmıştır.

ROMSİD Projesi Teknik Destek Ekibi tarafından projenin hedefleri ve faaliyetleri katılımcılar ile paylaşılmıştır. Eğitimin ilk gününde izleme ve değerlendirmede temel konular ve terminoloji, izleme ve değerlendirme kavramının politika, strateji ve eylemlerle bağlantısı ve sonuç odaklı yönetim ve izleme değerlendirme ilişkileri üzerine sunumlar gerçekleştirilmiştir.

Eğitim programının ikinci gününde ise sonuç odaklı izleme ve değerlendirme sistemini oluşturmak için temel adımlar, sosyal içerme politika ve eylemlerinin izleme ve değerlendirilmesi konuları anlatılmıştır. Yapılan çalışma ile katılımcılarla örnek bir mantıksal çerçeve matrisi üzerinde interaktif katılım yoluyla uygulamalı analiz gerçekleştirilmiştir.

Eğitimin son gününde ise katılımcılar 5-6 kişilik gruplar halinde (eğitim, sağlık, istihdam, barınma, sosyal hizmet ve sosyal yardım konularına göre) izleme ve değerlendirme kriterleri kapsamında uygulamalar gerçekleştirmiştir.

ROMSİD kapsamında, paydaş kurum temsilcilerinin izleme ve değerlendirme alanında kapasitelerini güçlendirmeye yönelik eğitimler devam edecektir.