Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen “Roman Strateji Belgesi için Etkili Bir İzleme,  Değerlendirme ve Koordinasyon Mekanizması Kurulması (ROMSİD)” Projesi Eğitim Programlarının Uygulanması faaliyeti kapsamında, Yerel Düzey 1. Eğitim Programı 22-24 Aralık 2021 tarihlerinde Adana, Bursa, Edirne, İzmir ve Samsun illerini kapsayan yerel düzey kurum temsilcilerinin katılımıyla İzmir’de tamamlandı.

Eğitimin ilk gününde projenin hedefleri ve faaliyetleri katılımcılar ile paylaşıldı. Akabinde, Roman vatandaşlara yönelik strateji belgesi konusunda bilgilendirmeler yapılarak izleme değerlendirme kurulu yönergesi ve eylem planları üzerine sunumlar gerçekleştirildi.

Eğitim programının ikinci gününde proje döngüsü yönetimi ve mantıksal çerçeve konusu ele alındı ve eylem planına dair katılımcılardan oluşan 5-6 kişilik gruplar halinde (eğitim, sağlık, istihdam, barınma, sosyal hizmet ve sosyal yardım konularına göre) uygulamalı analizler yapıldı.

İnteraktif bir şekilde devam eden eğitimin son gününde ise sosyal içerme kavramı ve ölçümü (temel veriler) kapsamında sunumlar gerçekleştirilerek katılımcılardan alınan görüş ve değerlendirmelerle birlikte program tamamlandı.

ROMSİD Projesi kapsamında yerel düzey kurum temsilcilerinin izleme ve değerlendirme alanında kapasitelerini güçlendirmeye yönelik söz konusu eğitimler devam edecektir.