Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen ROMSİD Projesi Eğitim Programlarının Uygulanması faaliyeti kapsamındaki Merkezi Düzey 2. Eğitim Programı 05-07 Ocak 2022 tarihlerinde Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Bakanlığımız ilgili Genel Müdürlükleri temsilcilerinin katılımıyla Ankara’da, Yerel Düzey 2. Eğitim Programı ise 02-04 Şubat 2022 tarihlerinde bahse konu Bakanlıkların İl Müdürlükleri temsilcilerinin katılımıyla Adana’da tamamlandı.

Söz konusu eğitimlerde, Roman vatandaşlara yönelik eylem planlarının ve verilen hizmetlerin izlenmesi ve değerlendirmesi üzerine sunumlar yapılarak sorun ve çözüm analizi üzerine uygulamalar gerçekleştirildi. Eylem planı içerisinde yer alan faaliyetlerin kademe kademe detaylı incelemesinin ardından Roman vatandaşlara yönelik hizmetlerin iyileştirilmesi ve daha fazla kişiye ulaşması adına raporlanmasına dair analizler yapıldı. Bununla birlikte, Roman vatandaşların tarihi, sivil toplum oluşumu ile AB Roman politikasına yönelik bilgilendirmeler yapılarak eğitimler tamamlandı.

ROMSİD Projesi kapsamında, yukarıda ifade edilen kurum temsilcilerinin Roman vatandaşlara yönelik yapılacak hizmetlerin izleme ve değerlendirmesi alanında kapasitelerini güçlendirmeye yönelik eğitimler devam edecektir.