Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen ROMSİD Projesi kapsamında, 1. İzleme Ziyareti 23-25 Şubat 2022 tarihlerinde İzmir ilinde gerçekleştirildi.

Söz konusu programın ilk gününde, sırasıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Milli Eğitim İl Müdürlüğü, Konak Sosyal Dayanışma Merkezi, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ziyaret edildi. Bu ziyaretlerde, kurum amirleri ile istişare yapılarak ROMSİD Projesi’nin sahadaki izleme ve değerlendirme dinamiklerine nasıl uyarlanması gerektiği, proje kapsamında oluşturulacak bilgi işlem altyapısı konusundaki öneriler görüşüldü. Ayrıca, hâlihazırda hazırlıkları devam eden Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Programın ikinci gününde, Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Ege, Hilal ve Yenişehir Mahallelerine gidilerek muhtarlıklar ve sivil toplum kuruluşları ziyaret edildi. Burada yapılan görüşmelerde, vatandaşlarımızın gerek ROMSİD Projesi özelinde gerek genel konularda dile getirdiği hususlar not edildi. Öğleden sonra ise sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile Konak Sosyal Hizmet Merkezi’nde bir toplantı gerçekleştirildi. Burada, sivil toplum kuruluşlarına ROMSİD Projesi özelinde bilgilendirme yapıldı ve kendilerinden destek talebinde bulunuldu. İkinci gün programı Konak İlçe Sağlık Müdürlüğü ziyareti ile sona erdi.

Ziyaretin son gününde ise Roman vatandaşlara yoğun olarak hizmet veren Konak Sosyal Hizmet Merkezi’ne gidildi. Yetkililerle yapılan toplantıda, uygulamada sıkça karşılaşılan sorun ve çözüm önerilerine yönelik istişareler gerçekleştirildi. Ardından, İzmir Valiliği’ne yapılan ziyarette Vali Yardımcısı Sayın Sultan DOĞRU’ya İzmir’de gerçekleştirilen programa ve toplantılarda edinilen çıktılara ilişkin bilgi verildi.  Ayrıca, İzmir’de Roman vatandaşların en çok yaşadığı bilinen Konak İlçe Kaymakamlığı da ziyaret edilerek Kaymakam Sayın Gökhan GÖRGÜLÜARSLAN’ın Roman vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen çalışmalara dair görüş ve önerileri not edildi. Programın sonunda ise olası iş birliği imkânlarının ve çalışmaların görüşülmesi amacıyla İzmir İl Müftülüğü ziyaret edildi.

Proje kapsamında söz konusu izleme ziyaretleri ilerleyen süreçte devam edecektir.