Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen ROMSİD Projesi Eğitim Programlarının Uygulanması faaliyeti kapsamındaki Merkezi Düzey 3. Tur Eğitim Programları 16-18 Şubat 2022 tarihlerinde Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Bakanlığımız ilgili Genel Müdürlükleri temsilcilerinin katılımıyla Ankara’da, Taşra Düzeyi 3. Tur Eğitim Programları 9-11 Mart 2022 tarihlerinde söz konusu Bakanlıkların İl Müdürlükleri temsilcilerinin katılımıyla Bursa’da gerçekleştirildi.

3 gün süren merkezi düzey ve taşra düzeyi eğitim programlarının ilk gününde, katılımcıların proje tasarımı ve yönetimine ilişkin bilgilerinin artırılması ve karşılaşacakları sorunlar karşısında sorunun çözümüne ilişkin plan geliştirme becerisinin güçlendirilmesi amacıyla proje döngüsü yönetimine yönelik bilgi verildi. Ardından, konuya ilişkin uygulamalar gerçekleştirildi.

Merkezi düzey eğitim programının ikinci gününde, taşra kurum temsilcilerinin Roman vatandaşlara ilişkin sunulacak hizmetlerde yer alacakları görevlerin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Taşra düzey eğitim programının ikinci gününde ise eylem planı içerisinde yer alan faaliyetlerin izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik sunumlar ve bu kapsamda uygulamalar yapıldı.

Eğitimin son gününde ise Roman vatandaşlara yönelik yapılacak hizmetlerin izleme ve değerlendirme süreçlerinde nitel ve nicel araştırma yöntem ve tekniklerine yönelik bilgilendirmeler yapıldı. Yapılandırılmış görüşme, anket ve gözlem raporu hazırlama konularında uygulamalar gerçekleştirilerek 3. tur merkezi düzey ve taşra düzeyi eğitim programları tamamlandı.

ROMSİD Projesi kapsamında, bahse konu kurum temsilcilerinin Roman vatandaşlara yönelik yapılacak hizmetlerin izleme ve değerlendirmesi alanında kapasitelerini güçlendirmeye yönelik eğitimler devam edecektir.