ROMSİD Projesi, Yurtdışı Çalışma Ziyaretleri faaliyeti kapsamında ilk ziyaret 23-27 Mayıs 2022 tarihlerinde İspanya ve Portekiz’e gerçekleştirildi.

Roman vatandaşların sosyal içermesini desteklemek üzere ev sahibi ülkelerde uygulanan kamu politikalarını tanımak ve bu politikaların uygulanmasını, izlenmesini ve değerlendirilmesini incelemek amacıyla ziyaret edilen Türkiye Fahri Başkonsolosluğu, Roman Vatandaşları Sekreterliği Vakfı, Roman Topluluğu Çalışmaları ve Uygulamaları Sekreterliği gibi birçok kurumda yetkililerle karşılıklı bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu.