ROMSİD Projesi, Eğitim Programlarının Uygulanması faaliyeti kapsamındaki Taşra Düzey 4. Tur Eğitim Programı tamamlandı.

Proje kapsamında hazırlanan Eğitim Stratejisi doğrultusunda dört tur olarak planlanan “Taşra Düzey Eğitim Programlarında” Projenin temel faaliyetlerinden; geliştirilecek İ & D çerçevesinin ayrıntıları ve Bilişim Teknolojisi (BT) tabanlı bilgi sisteminin kullanımına ilişkin üç günlük eğitimler verildi ve grup çalışmaları yapıldı.

Dördüncü ve son tur eğitim programı, pilot iller olan İzmir, Adana, Bursa’dan sonra 01-03 Haziran 2022 tarihlerinde Edirne’de, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, İŞKUR gibi kurumların yerel düzey temsilcileri ile gerçekleştirildi.  

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü temsilcisi tarafından yapılan açılış konuşması ile başlayan Taşra Düzey 4. Eğitim Programının ilk günü, önceki eğitim konularının hatırlatılması, hazırlanan eylem planının gruplara dağıtılarak İzleme ve Değerlendirme (İ&D) analizlerinin yapılması ve ardından grupların tespitlerinin ve kararlarının sunumu ile tamamlandı.

Programın ikinci gününde Nihai İzleme ve Değerlendirme formu, İ&D öncesi ve sonrası yapılması gerekenler ve İ&D Bilgi Sistemi hakkında bilgi verildi.

Eğitimin son günü (İ&D) raporu yazımı hakkında bilgi verildikten sonra grup çalışmalarının ve raporların sunumu ile bitirildi.