ROMSİD Projesi, Eğitim Programlarının Uygulanması faaliyeti kapsamındaki Merkezi 4. Tur Eğitim Programı tamamlandı.

Proje kapsamında hazırlanan Eğitim Stratejisi doğrultusunda dört tur olarak planlanan “Merkezi Düzey Eğitim Programı” Projenin temel faaliyetlerinden; geliştirilecek İ & D çerçevesinin ayrıntıları ve Bilişim Teknolojisi (BT) tabanlı bilgi sisteminin kullanımına ilişkin üç günlük eğitimler verildi ve grup çalışmaları yapıldı.

Dördüncü ve son tur eğitim programı, 08-10 Haziran 2022 tarihlerinde Ankara’da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çalışma Genel Müdürlüğü, İŞKUR ve Diyanet İşleri Başkanlığı gibi kurumların merkez düzey temsilcileri ile gerçekleştirildi.  

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü temsilcisi tarafından yapılan açılış konuşması ile başlayan Merkez Düzey 4. Eğitim Programının ilk günü, önceki eğitim konularının hatırlatılması, hazırlanan eylem planının gruplara dağıtılarak İzleme ve Değerlendirme (İ&D) analizlerinin yapılması ve ardından grupların tespitlerinin ve kararlarının sunumu ile tamamlandı.

Programın ikinci gününde Nihai İzleme ve Değerlendirme formu, İ&D öncesi ve sonrası yapılması gerekenler ve İ&D Bilgi Sistemi hakkında bilgi verildi.

Eğitimin son günü (İ&D) raporu yazımı hakkında bilgi verildikten sonra grup çalışmalarının ve raporların sunumu ile bitirildi.