3. Pilot İl Ziyareti Tamamlandı

Web Haber Metni (Özet):

Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi ve eylem planlarının izleme ve değerlendirmesi amacıyla önceki eylem planlarının genel değerlendirmesi, yayımlanacak yeni eylem planının yerelleşmesi ve uygulanması, ROMSİD Projesikapsamında kurulanizleme ve değerlendirme sistemi hakkında görüşmeler yapmak üzere 05-07 Temmuz 2022 tarihleri arasında Edirne’ye pilot İl ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kurum temsilcileri, Çalışma Grubu üyeleri ve Teknik Destek Ekibinde oluşan heyet ziyaret süresince Edirne Valiliği, Proje paydaşı olan Bakanlık ve kamu kurumlarının taşra teşkilatları, Roman STK’ları ile deneyim ve pratiklerinin öğrenilmesi ve bilgilendirmesi amacıyla görüşmelerde bulunmuştur.

Duyuru/Haberin Gerçekleştiği Yer/Mekan Bilgileri:

3. Pilot İl Ziyareti: Edirne

Haber İçeriği Web Sayfası Linki:

https://aile.gov.tr/athgm/haberler

Sosyal Medya Metni İçeriği:

ROMSİD Projesi kapsamında kurulacak olan İzleme ve Değerlendirme sistemi hakkında istişarelerde bulunmak üzere 05-07 Temmuz 2022 tarihleri arasında Edirne’ye pilot izleme ziyareti gerçekleştirilmiştir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kurumu temsilcileri, ilgili bakanlıklardan Çalışma Grubu üyeleri ve Teknik Destek Ekibinden oluşan heyet ziyaret süresince kurum/kuruluşların deneyim ve pratiklerinin öğrenilmesi ve izleme ve değerlendirme hakkında bilgilendirmek üzere görüşmelerde bulunmuştur.