Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi ve Eylem Planlarının izleme ve değerlendirmesi amacıyla önceki eylem planlarının genel değerlendirmesi, yayımlanacak yeni eylem planının yerelleşmesi ve uygulanması, ROMSİD Projesikapsamında kurulanizleme ve değerlendirme sistemi hakkında görüşmeler yapmak üzere 31 Ağustos – 02 Eylül 2022 tarihleri arasında Bursa’ya pilot İl ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kurum temsilcileri, Çalışma Grubu üyeleri ve Teknik Destek Ekibinde oluşan heyet ziyaret süresince Proje paydaşı olan Aile ve Sosyal Hizmetler, Çalışma, Ticaret, Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıkları ve ilgili kamu kurumlarının taşra teşkilatları, Roman STK’ları ile deneyim ve pratiklerinin öğrenilmesi ve İzleme ve Değerlendir Sistemi hakkında bilgilendirme yapılması amacıyla görüşmelerde bulunmuştur.