“Roman Strateji Belgesi için Etkili Bir İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Mekanizması Kurulması” Projesi kapsamında uzman yardımcılarına yönelik Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi 07-09 Eylül 2022 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilmiştir. 3 gün süren Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi (PCM) eğitiminde proje ve proje döngüsü yönetimi kavramları ve süreçleri, mantıksal çerçeve yaklaşımı kapsamında proje geliştirme ve planlamanın aşamaları, faaliyet planlaması ve bütçe hazırlık prensiplerinden bahsedilmiştir. Proje teklifi hazırlama süreçleri üzerinde durularak bu süreçte gerekli olan formların doldurulmasında nasıl bir yol izleneceği anlatılmıştır. Buna ek olarak Proje uygulama sürecinde bütçenin nasıl yönetilmesi gerektiği ve satın alma, sözleşme kurallarından bahsedilmiştir. Proje döngüsünün uygulama, değerlendirme ve izleme aşamalarına odaklanılarak genel amaçları ve aşamaları üzerinde durulmuştur.

Eğitim programının uygulama kısmında, projeler hazırlamak üzere katılımcılardan proje grupları oluşturulmuş ve gruplar uygulamalı olarak proje fikri geliştirme, sorun analizi, paydaş analizi, hedef analizi ve strateji analizini üzerine çalışmışlardır. Bir projenin hazırlanması sürecine ilişkin tüm adımlar katılımcılar tarafından uygulanmıştır. 3 gün süren eğitimin sonunda eğitim süresince proje grupları tarafından yapılan tüm çalışmalar proje başvuru formuna uygun hale getirilmiştir. Eğitim programı soru-cevap bölümü ile son bulmuştur.

Katılımcılara katılım belgesi dağıtılmıştır.