ROMSİD Projesi, Yurtdışı Çalışma Ziyaretleri faaliyeti kapsamında gerçekleştirilen yurtdışı çalışma ziyaretlerinin ikincisi 26 – 30 Eylül 2022 tarihlerinde Macaristan ve Slovakya’ya gerçekleştirilmiştir.

Roman vatandaşların sosyal içermesini desteklemek üzere ev sahibi ülkelerde uygulanan kamu politikalarını tanımak ve bu politikaların uygulanmasını, izlenmesini ve değerlendirilmesini incelemek amacıyla yapılan yurtdışı çalışma ziyaretinin ilk durağı Macaristan idi.

Programın ilk gününde, hem değerli bilgiler edinmek ve Roman topluluğuna yönelik hizmetler/çalışmalarla ilgili deneyim alışverişinde bulunmak üzere Autonomia Vakfı ziyaret edilmiştir. Sonrasında, Budapeşte’deki Türkiye Büyükelçiliği ziyaret edilerek Roman topluluğuna yönelik uygulanan politikalara genel bakış ve en iyi uygulama örnekleri hakkında görüşümeler yapılmıştır.

Ziyaretin ikinci gününde, Roman Sivil İzleme (RCM) 2021-2025 Projesi yetkilileri ve ardından Romaversitas’ın ziyaretleriyle Macaristan programı tamamlanmıştır.

Slovakya ile devam eden yurtdışı çalışma ziyaretinin üçüncü gününde, Slovakya’daki Romanların sosyal içermesini teşvik eden politikalar hakkında bilgi almak ve AB çerçeve belgesi ‘eşitlik, içerme ve katılım için stratejisinin’ uygulanması hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere Slovak Cumhuriyeti’ndeki Ulusal Roman İrtibat Noktası, Slovak Cumhuriyeti Hükümetinin Roman Topluluklarından Sorumlu Tam Yetkili Ofisi yetkilileri ile görüşmeler yapılmıştır.

Günün diğer ziyareti Bratislava’daki Türkiye Büyükelçiliği’ne yapılmış ve Roman topluluğuna yönelik uygulanan politikalara genel bakış ve en iyi uygulama örnekleri hakkında görüşülmüştür.

Slovakya programının ikinci gününde, Çalışma, Sosyal İşler ve Aile Bakanlığı (MLSAF) ziyareti ile başlamış ve Ulusal Roman Entegrasyon Stratejisinin uygulanmasında ve İzleme ve Değerlendirmesinde MLSAF rolü hakkında bilgi alınmıştır.

Program, MLSAF Uygulama Ajansı ziyareti ile devam etmiş ve özellikle Roman vatandaşların sosyal içermesini teşvik etmek için AB eylemlerinin uygulanması konularında görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Yurtdışı çalışma ziyaretinin son gününde, Roman vatandaşların sağlık okuryazarlığını geliştirmeye yönelik kamu politikalarını görüşmek üzere Slovakya Sağlık Bakanlığı ve Slovakya’daki Roman vatandaşların okuryazarlığının iyileştirilmesi ve mesleki eğitim düzeylerinin yükseltilmesi hakkında bilgi almak ve görüş alışverişinde bulunmak üzere Slovakya Eğitim, Bilim, Araştırma ve Spor Bakanlığı ziyaretleri gerçekleştirilerek program tamamlanmıştır.