ROMSİD Projesi kapsamında, “ROMSİD Kamu – STK Buluşması” farkındalık etkinliği ilgili Bakanlık ve kamu kuruluşları ile Sivil Toplum Örgütü temsilcilerinin katılımlarıyla, 23-24-25 Kasım 2022 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirilmiştir.

Programın ilk günü İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nesim TANĞLAY, AB Delegasyonu, Sivil Toplum, Temel Haklar, Yargı ve İç İşleri Bölümü Başkanı Alexander FRICKE ile ASHB, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Cem URALDI tarafından yapılan açılış konuşmaları ile başlamıştır. Açılış konuşmalarının ardından 2022-2030 yıllarını kapsayacak Roman Vatandaşlara Yönelik yeni Strateji Belgesi ve bu stratejinin uygulanması için hazırlanan eylem planı tanıtım sunumu ve soru-cevap oturumu gerçekleştirilmiştir.

İlk gün programı; ASHB Sosyal Uyum Daire Başkanı Ömer Turan MAZGAL’ın moderatörlüğünde, Eylem Planının İzlemesi, Değerlendirilmesi ve Raporlanması konusunda Handan SAZLI, Yerelleşme Koordinasyon ve İş Birliği konusunda Erdinç TOPÇU ve Kamu – STK İş Birliği konusunda Sertaç IŞIK’ın katılımlarıyla gerçekleştirilen Panel oturumu ile tamamlanmıştır.

Çalıştaylarla devam eden etkinliğin ikinci günü, her grubun takım ruhuyla çalışmasını sağlamak üzere kaynaştırma faaliyeti ile başlamış ve sonrasında, Roman Vatandaşlara Yönelik taslak Strateji Belgesi (2022-2030) I. Aşama Eylem Planı (2022-2025) üzerinde grup çalışmalarına geçilmiştir. Çalıştayın ilk günü sabah oturumunda merkez, taşra, sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinin geliştirilmesi, eylemlerin birlikte incelenmiş ve değerlendirilmesi yapılmıştır. Öğleden sonraki oturumda ise grup düşüncelerinin ve kararlarının sunumları yapılarak çalıştayın ilk günü tamamlanmıştır.

Etkinliğin son günü sabah oturumunda, yerel ihtiyaçlara göre hazırlanması beklenen İl Eylem Planlarına ilişkin çalışma yapılması, karşılıklı beklentiler, mahalle temelli planlama gibi konular üzerinde grup çalışmaları yapılmıştır. Öğleden sonraki oturumda ise grup düşüncelerinin ve kararlarının sunumları yapılarak çalıştay ve program sonlanmıştır.  

Çalıştaylarda yapılan grup çalışmalarının sonuçları Projenin ilgili uzmanları tarafından değerlendirilip raporlanacaktır. Bu raporun eylem planının uygulanmasında başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ve ilgili diğer Bakanlıklara kaynak teşkil edecektir.