STK’lara Yönelik Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi İstanbul’da Gerçekleşti

“Roman Strateji Belgesi için Etkili Bir İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Mekanizması Kurulması” Projesi kapsamında Sivil Toplum Kuruluşlarına yönelik Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi 03-05 Ocak 2023 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. 3 gün süren STK’lara yönelik...

ROMSİD Kamu – STK Buluşması İzmir’de gerçekleştirildi.

ROMSİD Projesi kapsamında, “ROMSİD Kamu – STK Buluşması” farkındalık etkinliği ilgili Bakanlık ve kamu kuruluşları ile Sivil Toplum Örgütü temsilcilerinin katılımlarıyla, 23-24-25 Kasım 2022 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirilmiştir. Programın ilk günü İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler...

Yurtdışı Çalışma Ziyaretleri Macaristan ve Slovakya ile devam ediyor.

ROMSİD Projesi, Yurtdışı Çalışma Ziyaretleri faaliyeti kapsamında gerçekleştirilen yurtdışı çalışma ziyaretlerinin ikincisi 26 – 30 Eylül 2022 tarihlerinde Macaristan ve Slovakya’ya gerçekleştirilmiştir. Roman vatandaşların sosyal içermesini desteklemek üzere ev sahibi ülkelerde uygulanan kamu politikalarını tanımak...

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi Ankara’da Gerçekleşti

“Roman Strateji Belgesi için Etkili Bir İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Mekanizması Kurulması” Projesi kapsamında uzman yardımcılarına yönelik Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi 07-09 Eylül 2022 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilmiştir. 3 gün süren Proje Döngüsü Yönetimi...

Bursa’ya 4. Pilot İl Ziyareti Tamamlandı

Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi ve Eylem Planlarının izleme ve değerlendirmesi amacıyla önceki eylem planlarının genel değerlendirmesi, yayımlanacak yeni eylem planının yerelleşmesi ve uygulanması, ROMSİD Projesikapsamında kurulanizleme ve değerlendirme sistemi hakkında görüşmeler yapmak üzere...

Edirne 3. Tur Değerlendirme Ziyareti

3. Pilot İl Ziyareti Tamamlandı Web Haber Metni (Özet): Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi ve eylem planlarının izleme ve değerlendirmesi amacıyla önceki eylem planlarının genel değerlendirmesi, yayımlanacak yeni eylem planının yerelleşmesi ve uygulanması, ROMSİD Projesikapsamında kurulanizleme...

Ankara 4. Tur Eğitim Programı Tamamlandı

ROMSİD Projesi, Eğitim Programlarının Uygulanması faaliyeti kapsamındaki Merkezi 4. Tur Eğitim Programı tamamlandı. Proje kapsamında hazırlanan Eğitim Stratejisi doğrultusunda dört tur olarak planlanan “Merkezi Düzey Eğitim Programı” Projenin temel faaliyetlerinden; geliştirilecek İ & D çerçevesinin...

Taşra Düzey 4. Tur Eğitim Programı Tamamlandı

ROMSİD Projesi, Eğitim Programlarının Uygulanması faaliyeti kapsamındaki Taşra Düzey 4. Tur Eğitim Programı tamamlandı. Proje kapsamında hazırlanan Eğitim Stratejisi doğrultusunda dört tur olarak planlanan “Taşra Düzey Eğitim Programlarında” Projenin temel faaliyetlerinden; geliştirilecek İ & D...

İzmir’e Tematik Değerlendirme Saha Ziyareti Gerçekleştirildi

ROMSİD Projesi kapsamında, istihdam ve eğitim alanlarında eylemlerin uygunluğu, uygulamanın ne kadar verimli ve etkili olduğu, maliyet etkinliği, tutarlılık, sürdürülebilirlik, çıkarılan dersler, Romanların yaşamlarındaki iyileştirmeler gibi konu başlıklarını içerecek olan ‘tematik değerlendirme raporlarını’ hazırlayabilmek...

Yurtdışı Çalışma Ziyaretlerinin ilki İspanya ve Portekiz’de gerçekleştirildi

ROMSİD Projesi, Yurtdışı Çalışma Ziyaretleri faaliyeti kapsamında ilk ziyaret 23-27 Mayıs 2022 tarihlerinde İspanya ve Portekiz’e gerçekleştirildi. Roman vatandaşların sosyal içermesini desteklemek üzere ev sahibi ülkelerde uygulanan kamu politikalarını tanımak ve bu politikaların uygulanmasını, izlenmesini...