Roman Strateji Belgesi için Etkili Bir İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Mekanizması Kurulması Projesi

ROMSID Projesi, Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uygulanmaktadır. Projenin Sözleşme Makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi’dir (MFİB). Projenin Lider Kurumu Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığıdır. Lider Kurum, ilgili sektördeki eylemlerin programlanması ve izlenmesinden sorumludur. 8 Temmuz 2020 tarihinde başlayan proje 30 ay süreyle uygulanacaktır.

Proje, Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nın ulusal ve yerel düzeyde etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak için kapsayıcı bir yaklaşımla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve sorumlu ve ilgili diğer kamu kurumların kapasitelerinin geliştirilmesiyle güçlü izleme, değerlendirme ve koordinasyon mekanizmaları oluşturarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın kurumsal kapasitesini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Etkinlikler

Kaynak Dokümanlar

İletişim

STK’lara Yönelik Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi İstanbul’da Gerçekleşti

“Roman Strateji Belgesi için Etkili Bir İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Mekanizması Kurulması” Projesi kapsamında Sivil Toplum Kuruluşlarına yönelik Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi 03-05 Ocak...

ROMSİD Kamu – STK Buluşması İzmir’de gerçekleştirildi.

ROMSİD Projesi kapsamında, “ROMSİD Kamu – STK Buluşması” farkındalık etkinliği ilgili Bakanlık ve kamu kuruluşları ile Sivil Toplum Örgütü temsilcilerinin katılımlarıyla, 23-24-25 Kasım 2022...

Yurtdışı Çalışma Ziyaretleri Macaristan ve Slovakya ile devam ediyor.

ROMSİD Projesi, Yurtdışı Çalışma Ziyaretleri faaliyeti kapsamında gerçekleştirilen yurtdışı çalışma ziyaretlerinin ikincisi 26 – 30 Eylül 2022 tarihlerinde Macaristan ve Slovakya’ya gerçekleştirilmiştir. Roman vatandaşların sosyal...

Sosyal Medya