1993 yılından bu yana, Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu, üye ve aday ülkeleri, Romanların sorunlarını ele almaları için teşvik etmektedir. Bu kapsamda;
  • 2000’li yılların başında Avrupa Roman Hakları Merkezi kurulmuştur.
  • Doğu Avrupa’daki dokuz hükümet, Roman Katılımının On Yılı 2005-2015 adlı yaklaşımı benimsemiştir.
  • 2009 yılında Avrupa Roman Katılımı Platformu kurulmuş ve sosyal içermeye ilişkin temel ilkeler belirlenerek izlenmeye başlanmıştır. Avrupa Roman Katılımı Platformu ulusal hükümetleri, Avrupa Komisyonunu, uluslararası kuruluşları ve Roman sivil toplum temsilcilerini içermektedir.
  • 2011 yılında Avrupa Komisyonu, 2020’ye kadar Ulusal Roman Stratejilerine İlişkin AB Çerçevesini kabul etmiştir. Bu Çerçeve, Üye Devletlere ve aday ülkelere, Roman Katılımının 10 Ortak Temel İlkesi doğrultusunda eğitim, istihdam, barınma ve sağlık olmak üzere dört öncelikli alanda Roman katılımının zorluklarını ele almak için Ulusal Roman Stratejileri (NRIS- Strateji Belgesi) hazırlamaları veya hazırladıkları stratejileri revize etmeleri çağrısında bulunmaktadır. Çerçeve, Strateji Belge’lerinin daha verimli bir şekilde izlenmesini sağlamayı amaçlamaktadır.
  • Avrupa Komisyonu ayrıca, 2020 yılına kadar kaydedilen ilerlemeyi değerlendirmek için Avrupa Parlamentosuna ve Konseye yıllık bir raporlama mekanizmasını uygulamaya koymuştur. Desteği koordine etmek ve izlemek için tüm Üye ve aday ülkeleri kapsayan Ulusal Roman İrtibat Noktaları ağı kurulmuştur.